Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 informuje, że Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 28 lipca 2021 r. podjął decyzję o zwiększeniu alokacji w ramach konkursu nr RPZP.01.05.00-IZ.00-32-009/20. W wyniku zwiększenia alokacji dofinansowanie otrzymały kolejne 23 projekty na kwotę dofinansowania 51 043 648,35 zł.

Szczegóły znajdują się pod adresem: http://www.rpo.wzp.pl/skorzystaj/nabory/15-inwestycje-przedsiebiorstw-wspierajace-rozwoj-regionalnych-specjalizacji-oraz-inteligentnych-specjalizacji-5.