Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 informuje, że Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 27 maja 2020 r. zaktualizował listę projektów, które spełniły kryteria wyboru i uzyskały kolejno największą liczbę punktów. Lista ta uwzględnia rezygnację Wnioskodawców z realizacji projektów nr: RPZP.01.06.00-32-0002/18, RPZP.01.06.00-32-0009/18, RPZP.01.06.00-32-0010/18 oraz RPZP.01.06.00-32-0021/18. Jednocześnie Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął decyzję o dofinansowaniu kolejnych 3 projektów na kwotę dofinansowania 6 150 152,75 zł. Szczegóły znajdują się pod adresem: http://rpo.wzp.pl/skorzystaj/nabory/16-tworzenie-nowych-miejsc-pracy-na-obszarze-specjalnej-strefy-wlaczenia-0