Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 informuje, że Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 13 lipca 2021 r. podjął decyzję o przyznaniu dofinansowania kolejnemu projektowi w kwocie 2 689 940,00 zł. W związku z powyższym zaktualizowana została lista projektów wybranych do dofinansowania. Lista ta uwzględnia także rozwiązanie umowy dotyczącej projektu RPZP.01.06.00-32-0012/18 oraz rezygnację beneficjenta z realizacji projektu RPZP.01.06.00-32-0007/18. Szczegóły znajdują się pod adresem:

http://www.rpo.wzp.pl/skorzystaj/nabory/16-tworzenie-nowych-miejsc-pracy-na-obszarze-specjalnej-strefy-wlaczenia-0