Informujemy, że Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 21 lipca 2020 r. w związku zakończeniem procedury odwoławczej (etap przedsądowy) podjął decyzję o przyznaniu dofinansowania kolejnemu projektowi w kwocie 457 858,50 zł. W związku z powyższym zaktualizowana została lista projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów