Kolejne środki płyną do ochotniczych straży pożarnych w regionie. Dzięki dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego jednostka w Grzmiącej (powiat szczecinecki) kupi średni samochód ratowniczo-gaśniczy. Kwota dotacji to blisko 860 tys. zł.
 
Umowę dofinansowania podpisał w  środę, 3 lipca 2019 r. wicemarszałek Jarosław Rzepa.
 
– OSP to istotny element całego systemu bezpieczeństwa, dlatego Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego pomaga jednostkom m.in. przez dofinansowanie zakupu nowych wozów strażackich i niezbędnego w codziennej pracy sprzętu – mówi Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Jarosław Rzepa.
 
Kwota wsparcia dla OSP w Grzmiącej wynosi 85% wartości projektu.
 
Przyznane dofinansowanie to efekt rozstrzygniętego przez Urząd Marszałkowski konkursu skierowanego do drużyn strażackich. OSP z regionu pozyskały od 76,5 tys. zł do blisko 1,5 mln zł unijnego wsparcia na doposażenie swoich jednostek (działanie 3.4). Zaplanowany budżet w konkursie w wysokości ponad 11 mln zł pozwolił na przyznanie dotacji czternastu przedsięwzięciom. Dofinansowanie przeznaczane jest na zakup nowych wozów strażackich,  łodzi ratunkowych czy niezbędnego wyposażenia.
 
Spotkanie z beneficjentem odbyło się w  Urzędzie Gminy Grzmiąca.