Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 30 lipca 2019 r. podjął uchwałę w sprawie zmiany Regulaminu naboru nr RPZP.02.01.00-IZ.00-32-003/19 dla Działania 2.1 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu – tryb pozakonkursowy. W ramach zmian zwiększono kwotę środków przeznaczonych  na dofinansowanie do 25 000 000,00 EUR, tj. 106 287 500,00 PLN ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.