Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisu. Zamknij x

Jesteś tutaj

Zmiana zapisów Regulaminu konkursu dla Działania 8.6

Kategoria: Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zmiany Regulaminu konkursu
02.06.2017

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż właściwa nazwa celu szczegółowego Działania 8.6 wskazana  w części 4.2 Regulaminu konkursu Płaszczyzna dopuszczalności - Kryterium dopuszczalności nr 1 to: Wzrost efektywności kształcenia zawodowego i jego dostosowanie do wymogów regionalnego rynku pracy zwiększające szanse na zatrudnienie.

Link: