Marszałek województwa Olgierd Geblewicz (drugi z prawej) oraz prezydent Stargardu Rafał Zając (pierwszy z prawej) byli bardzo zadowoleni z podpisania umowy o unijne dofinansowanie renowacji zabytkowego budynku Książnicy Stargardzkiej.
Władze Stargardu oraz Książnica Stargardzka szykują się na kompleksową renowację budynków biblioteki oraz jej zabytkowego otoczenia. To ważne przedsięwzięcie, poprawiające dostęp do funkcji edukacyjnych i kulturalnych w mieście, skorzysta z mocnego zastrzyku eurofunduszy. Umowa przyznająca unijne dofinansowanie podpisana została w Stargardzie w czwartek, 9 stycznia 2020 roku. Podpisy na dokumencie złożyli marszałek województwa Olgierd Geblewicz i prezydent Rafał Zając. 
 
Inwestycja obejmie odtworzenie historycznej linii zabudowy i kompleksową renowację budynków Książnicy Stargardzkiej, a także zagospodarowanie otoczenia biblioteki, przywrócenie rysu zabytkowej Kamienicy Kletzanów oraz doposażenie obiektu w nowoczesny sprzęt i urządzenia.
 
- To ważna pod wieloma względami informacja, że inwestycja będzie realizowana. Konkurs obejmujący unijne wsparcie na rewitalizację był trudny, a konkurencja duża - powiedział marszałek województwa Olgierd Geblewicz. Książka jest jedną z najwspanialszych przyjaciół człowieka. Dane o polskim czytelnictwie nie są zadawalajaće, dlatego każdą podejmowaną inicjatywę, aby ten trend odwracać trzeba promować. Wierzę, że zmiany infrastrukturalne w Książnicy Stargadzkiej otwieraja przed nią nowe możliwości, główne w zakresie edukacji i kultury - dodał.
 
Wspólny projekt stargardzkiego samorządu miasta i Książnicy Stargardzkiej kosztować ma około 8 mln zł. Prawie 4 mln zł pochodzić będzie z unijnej dotacji RPO WZ 2014-2020, którą przekaże Urząd Marszałkowski. Środki przeznaczone zostaną na m.in. prace przygotowawcze, roboty budowlane, wyposażenie pomieszczeń, nadzór nad realizacją zadania czy działania promocyjne.
 
- Ta kolejna już umowa obejmująca unijne dofinansowanie to przykład, że samorząd województwa dba o lokalne społeczności. Zresztą owocna współpraca pomiędzy Urzędem Marszałkowskim i stargadzkim samorządem miejskim trwa od wielu lat. Nie ma co ukrywać, że renowacja obiektu to istotna inwestycja w mieście. O wsparcie działań związanych z ratowaniem zabytku zabiegaliśmy od dłuższego czasu. Udało się, stąd moja ogromna radość - mówił prezydent Stargardu Rafał Zając.
 
Przedsięwzięcie - zaplanowane od stycznia 2020 do marca 2022 roku - wpisuje się w założenia Osi 9 Priorytetowej  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020. „Infrastruktura publiczna”, działanie 9.3 Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich. W perspektywie unijnej 2014-2020, w ramach dwóch przeprowadzonych dotąd naborów wniosków, Urząd Marszałkowski wsparł prawie 100 rewitalizacyjnych inwestycji przyznając beneficjentom pomoc w wysokości ponad 200 mln zł.