Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020  udostępnia,  zaktualizowaną w dniu 19.04.2017 r., dokumentację konkursową dla naboru nr: RPZP.09.03.00-IZ.00-32-001/17. Szczegółowy zakres zmian odzwierciedlony został w opublikowanym na stronie rejestrze zmian do regulaminu. 

Link: