Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020  udostępnia,  zaktualizowaną w dniu 05.07.2017 r., dokumentację konkursową dla naboru nr:  RPZP.01.06.00-IZ.00-32-002/17. Szczegółowy zakres zmian odzwierciedlony został w opublikowanym na stronie rejestrze zmian do regulaminu. 

Link: