Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 zamieszcza na stronie naboru pod adresem http://www.rpo.wzp.pl/skorzystaj/nabory/11-projekty-badawczo-rozwojowe-przedsiebiorstw-typ-2-projektu-projekty-badawczo-rozwojowe-przedsiebiorstw-ukierunkowane-na-1 informację o zwiększeniu alokacji oraz dofinansowaniu kolejnych projektów w ramach naboru nr RPZP.01.01.00-IZ.00-32-010/21 Działania 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw, Typ 2 projektu: Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw ukierunkowane na wdrożenie wyników prac B+R w działalności gospodarczej.