Dostępne 1557 wiadomości ze wszystkich kategorii

15-tysięczny autobus hybrydowy firmy Volvo trafił do Koszalina

13.11.2019 Koszalińsko - Kołobrzesko - Białogardzki Obszar Funkcjonalny Promocja Programu Regionalnego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Koszalińsko - Kołobrzesko - Białogardzki Obszar Funkcjonalny Promocja Programu Regionalnego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

Wykaz kandydatów na ekspertów

13.11.2019 Nabory ekspertów

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Regionalnego - wersja 41.0

07.11.2019 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Europejski Fundusz Społeczny Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Regionalnego

Ogłoszenie naboru w ramach Działania 7.5 - tryb pozakonkursowy

07.11.2019 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Zakończenie naboru wniosków w ramach Działania 7.1, typ 1

06.11.2019 Europejski Fundusz Społeczny Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków Europejski Fundusz Społeczny Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków

Działanie 8.1 – Udostępnienie listy sprawdzającej

06.11.2019 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Strony