Dostępne 2184 wiadomości ze wszystkich kategorii

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Regionalnego - wersja 59.0

29.10.2021 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Europejski Fundusz Społeczny Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Regionalnego

O nowej perspektywie finansowej. Zapowiedź odwróconego wysłuchania publicznego

29.10.2021 Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027

Wydłużenie terminu naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.3

28.10.2021 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Zmiany Regulaminu konkursu Zmiany terminu Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Zmiany Regulaminu konkursu Zmiany terminu

Wydłużenie terminu naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 4.1

27.10.2021 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Zmiany Regulaminu konkursu Zmiany terminu Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Zmiany Regulaminu konkursu Zmiany terminu

„Zachodniopomorskie Magnolie EFS” przyznane

26.10.2021 Wydarzenia Wydarzenia

Strony