Dostępne 1576 wiadomości ze wszystkich kategorii

Najmłodsi i ich rodzice ze wsparciem Programu Regionalnego

25.03.2016 Nabory wniosków Wydarzenia Nabory wniosków Wydarzenia

Zmiany w Regulaminie konkursu dla Działania 8.1

24.03.2016 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zmiany Regulaminu konkursu Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zmiany Regulaminu konkursu

Decyzja w sprawie dofinansowania przedsięwzięć określonych w ramach Koncepcji Kontraktów Samorządowych

24.03.2016 Dotacje dla Samorządu Terytorialnego Nabory wniosków Dotacje dla Samorządu Terytorialnego Nabory wniosków

Regulamin Komisji Oceny Projektów Programu Regionalnego

24.03.2016 Nabory ekspertów Nabory wniosków

Aktualizacja Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego dla Działań 8.3 i 8.7

24.03.2016 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

Zmiany w Regulaminie konkursu dla Działania 8.7

22.03.2016 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zmiany Regulaminu konkursu Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zmiany Regulaminu konkursu

Zmiany w Regulaminie konkursu dla Działania 8.3

22.03.2016 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zmiany Regulaminu konkursu Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zmiany Regulaminu konkursu

Wydłużenie terminu naboru wniosków dla Działania 6.6

21.03.2016 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zmiany Regulaminu konkursu Zmiany terminu Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zmiany Regulaminu konkursu Zmiany terminu

Wydłużenie terminu naboru wniosków dla Działania 8.6

18.03.2016 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zmiany Regulaminu konkursu Zmiany terminu Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zmiany Regulaminu konkursu Zmiany terminu

Strony