Dostępne 1887 wiadomości ze wszystkich kategorii

Udostepnienie listy sprawdzającej dla Działania 8.1

02.03.2017 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Konkursy PARP dla przedsiębiorców

01.03.2017 Wydarzenia Wydarzenia

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Regionalnego - wersja 18.0

28.02.2017 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Europejski Fundusz Społeczny Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Regionalnego

Zmiany w Regulaminie konkursu dla Działania 9.3

28.02.2017 Nabory wniosków Zmiany Regulaminu konkursu Nabory wniosków Zmiany Regulaminu konkursu

Ogłoszenie naboru w ramach Działania 1.5

28.02.2017 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Nabory wniosków Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Nabory wniosków

Lista projektów zakwalifikowanych do II etapu oceny merytorycznej dla Działania 8.10

28.02.2017 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków

Unijna pomoc dla hospicjów w regionie

27.02.2017 Wydarzenia Wydarzenia

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 4.9

23.02.2017 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 8.6

22.02.2017 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 2.1

22.02.2017 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków

Strony