Dostępne 1818 wiadomości ze wszystkich kategorii

Lista wniosków ocenianych w ramach procedury odwoławczej 8.7

12.12.2016 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Lista wniosków ocenianych w ramach procedury odwoławczej 8.10

12.12.2016 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Lista sprawdzająca dla Projektodawcy dla Działania 8.2

12.12.2016 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Plany rewitalizacyjne zachodniopomorskich samorządowców

09.12.2016 Rewitalizacja Wydarzenia Rewitalizacja Wydarzenia

Informacja dotycząca interpretacji kryterium nr 4 - Zgodność wsparcia w odniesieniu do szkoły podstawowej

06.12.2016 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Zmiana w regulaminie naboru w ramach Działania 4.9

05.12.2016 Nabory wniosków Wyniki naborów wniosków Zmiany terminu Nabory wniosków Wyniki naborów wniosków Zmiany terminu

Lista projektów dofinansowanych w ramach Działania 4.6

05.12.2016 Nabory wniosków Nabory wniosków

Zmiany w regulaminie konkursu dla Działania 7.1 – typ 1

01.12.2016 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zmiany Regulaminu konkursu Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zmiany Regulaminu konkursu

Strony