Dostępne 1557 wiadomości ze wszystkich kategorii

Regulamin Komisji Oceny Projektów Programu Regionalnego

15.02.2016 Nabory ekspertów Nabory wniosków

Poradnik przygotowania inwestycji z uwzględnieniem zmian klimatu

15.02.2016 Prawo i dokumenty Prawo i dokumenty

Zmiany w Regulaminie konkursu dla Działania 8.10

04.02.2016 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zmiany Regulaminu konkursu Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zmiany Regulaminu konkursu

Zmiany w Regulaminie konkursu dla Działania 7.3

04.02.2016 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zmiany Regulaminu konkursu Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zmiany Regulaminu konkursu

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Regionalnego - Wersja 5.0

04.02.2016 Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Regionalnego

Wykaz kandydatów na ekspertów

04.02.2016 Nabory ekspertów

Zmiany w Regulaminie konkursu dla Działania 7.1

04.02.2016 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zmiany Regulaminu konkursu Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zmiany Regulaminu konkursu

Plan ewaluacji

01.02.2016 Monitoring i ewaluacja

Strony