Dostępne 1795 wiadomości ze wszystkich kategorii

Ogłoszenie naboru w ramach Działania 8.2

10.11.2016 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Stawiam na rozwój

05.11.2016 Wydarzenia Wydarzenia

Obwodnica Trzebiatowa coraz bliżej

04.11.2016 Wydarzenia Wydarzenia

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Regionalnego - wersja 12.0

31.10.2016 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Europejski Fundusz Społeczny Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Regionalnego

Harmonogram naborów wniosków

31.10.2016 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Europejski Fundusz Społeczny Harmonogram naborów wniosków

Strony