Dostępne 1553 wiadomości ze wszystkich kategorii

Harmonogram naborów wniosków

30.10.2015 Harmonogram naborów wniosków

Mobilne Punkty Informacyjne w Świdwinie i Sławoborzu - odwołanie spotkania

19.10.2015 Szkolenia i konferencje Szkolenia i konferencje

Wytyczne programowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

15.10.2015 Prawo i dokumenty Wytyczne programowe Prawo i dokumenty Wytyczne programowe

Wznowienie naboru wniosków dla Działania 7.1

12.10.2015 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zmiany terminu Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zmiany terminu

Wstrzymanie naboru wniosków dla Działania 7.1

07.10.2015 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zmiany terminu Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zmiany terminu

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Regionalnego - Wersja 2.0

30.09.2015 Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Regionalnego

List uwierzytelniający dla Konsorcjum firm Openfield Sp. z o.o. i Centrum Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Przedsiębiorstwo Społeczne Sp. z o. o.

21.09.2015 Monitoring i ewaluacja Program Regionalny na lata 2007-2013 Monitoring i ewaluacja Program Regionalny na lata 2007-2013

Strony