Dostępne 1795 wiadomości ze wszystkich kategorii

Lista projektów rekomendowanych do dofinansowania w ramach Działania 8.6

03.10.2016 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków

Komitet Monitorujący Program Regionalny przyjmuje kolejne kryteria wyboru projektów

30.09.2016 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Europejski Fundusz Społeczny Komitet Monitorujacy Wydarzenia Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Europejski Fundusz Społeczny Komitet Monitorujacy Wydarzenia

Harmonogram naborów wniosków

30.09.2016 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Europejski Fundusz Społeczny Harmonogram naborów wniosków

Zmiany w Regulaminie konkursu dla Działania 6.1

29.09.2016 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zmiany Regulaminu konkursu Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zmiany Regulaminu konkursu

Lista projektów rekomendowanych do dofinansowania w ramach Działania 6.6

29.09.2016 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków

Podręcznik beneficjenta SL2014

28.09.2016 Prawo i dokumenty

Lista projektów rekomendowanych do dofinansowania w ramach Działania 8.1

28.09.2016 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków

Zmiany w Regulaminie konkursu dla Działania 2.1

27.09.2016 Nabory wniosków Wyniki naborów wniosków Zmiany terminu Nabory wniosków Wyniki naborów wniosków Zmiany terminu

V edycja konferencji Zachodniopomorski Dzień Instrumentów Inżynierii Finansowej

26.09.2016 Program Regionalny na lata 2007-2013 Wydarzenia Program Regionalny na lata 2007-2013 Wydarzenia

Biuletyn Informacyjny Programu Regionalnego

23.09.2016 Biuletyn Informacyjny Programu Regionalnego Biuletyn Informacyjny Programu Regionalnego

Strony