Dostępne 1787 wiadomości ze wszystkich kategorii

Lista projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej dla Działania 7.1

12.07.2016 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków

Program Regionalny - dobry kurs dla Pomorza Zachodniego!

12.07.2016 Promocja Programu Regionalnego Promocja Programu Regionalnego

Zmiany w Regulaminie konkursu dla Działania 7.6

08.07.2016 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zmiany Regulaminu konkursu Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zmiany Regulaminu konkursu

Zmiany w Regulaminie konkursu dla Działania 7.4

08.07.2016 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zmiany Regulaminu konkursu Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zmiany Regulaminu konkursu

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Regionalnego - Wersja 9.0

06.07.2016 Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Regionalnego

Harmonogram naborów wniosków

06.07.2016 Harmonogram naborów wniosków Koszalińsko - Kołobrzesko - Białogardzki Obszar Funkcjonalny Nabory wniosków Szczeciński Obszar Metropolitalny Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

Termin rozstrzygnięcia naboru ogłoszonego dla Działania 7.1

05.07.2016 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

II etap naboru wniosków dla Działania 8.9

04.07.2016 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Strony