Dostępne 1485 wiadomości ze wszystkich kategorii

Ogłoszenie naboru w ramach Działania 1.7

30.08.2019 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Nabory wniosków Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Nabory wniosków

Ogłoszenie naboru w ramach Działania 1.8

30.08.2019 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Nabory wniosków Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Nabory wniosków

Ogłoszenie konkursu w ramach Działania 7.1

29.08.2019 Europejski Fundusz Społeczny Harmonogram naborów wniosków Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Europejski Fundusz Społeczny Harmonogram naborów wniosków Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

27 i 28 sierpnia - skrócone godziny pracy Lokalnego Punktu Informacyjnego w Pyrzycach

27.08.2019 Biuletyn Informacyjny Programu Regionalnego Zmiany terminu Biuletyn Informacyjny Programu Regionalnego Zmiany terminu

Europa ma szansę usłyszeć o „Dobrym wsparciu”

23.08.2019 Wydarzenia Wydarzenia

Strony