Dostępne 1390 wiadomości ze wszystkich kategorii

15 lat Pomorza Zachodniego w UE: piknik i DOFE

13.05.2019 Wydarzenia Wydarzenia

Lista projektów pozakonkursowych Powiatowych Urzędów Pracy wybranych do dofinansowania dla Działania 6.5

13.05.2019 Europejski Fundusz Społeczny Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków Europejski Fundusz Społeczny Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków

Udostępnienie listy sprawdzającej dla Działania 8.6

13.05.2019 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Strony