Dostępne 1790 wiadomości ze wszystkich kategorii

Zwiększenie alokacji w ramach naboru 9.3

22.04.2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Wyniki naborów wniosków Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Wyniki naborów wniosków

Aktualizacja Regulaminu Konkursu w ramach Działania 8.6

20.04.2020 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zmiany Regulaminu konkursu Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zmiany Regulaminu konkursu

Aktualizacja Regulaminu konkursu dla Działania 7.6

17.04.2020 Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pyrzycach - czynny do godz. 13:00

17.04.2020 Biuletyn Informacyjny Programu Regionalnego Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Europejski Fundusz Społeczny Biuletyn Informacyjny Programu Regionalnego Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Europejski Fundusz Społeczny

Aktualizacja Regulaminu konkursu dla Działania 7.2

17.04.2020 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zmiany Regulaminu konkursu Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zmiany Regulaminu konkursu

Lista projektów wybranych do dofinansowania dla Działania 6.5

17.04.2020 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków

Podręcznik Beneficjenta SL2014

16.04.2020 Prawo i dokumenty

Zmiana regulaminu w ramach Działania 1.1

16.04.2020 Zmiany Regulaminu konkursu Zmiany Regulaminu konkursu

Strony