Dostępne 2184 wiadomości ze wszystkich kategorii

Aktualizacja Regulaminu naboru w ramach Działania 4.1 tryb konkursowy

06.10.2021 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Zmiany Regulaminu konkursu Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Zmiany Regulaminu konkursu

Ogłoszenie konkursu w ramach Działania 7.6 (typ 2)

04.10.2021 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Ogłoszenie konkursu w ramach Działania 7.6 (typ 1)

04.10.2021 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Ogłoszenie konkursu w ramach Działania 6.8 (rehabilitacja po udarze)

01.10.2021 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Strony