Dostępne 1373 wiadomości ze wszystkich kategorii

Lista wniosków zakwalifikowanych do I fazy oceny merytorycznej w ramach Działania 8.4

15.04.2019 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

Pomorze Zachodnie wspiera branżę stoczniową

12.04.2019 Wydarzenia Wydarzenia

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Regionalnego - wersja 36.0

08.04.2019 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Europejski Fundusz Społeczny Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Regionalnego

Komunikat dla Wnioskodawców z działania 1.5 (konkurs dla sektora turystycznego).

08.04.2019 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym dla Działania 6.1

08.04.2019 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Strony