Dostępne 1790 wiadomości ze wszystkich kategorii

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 4.9

03.04.2020 Wyniki naborów wniosków Wyniki naborów wniosków

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Regionalnego - wersja 44.0

03.04.2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Europejski Fundusz Społeczny Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Regionalnego

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach IV rundy naboru w ramach Działania 1.1

02.04.2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Wyniki naborów wniosków Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Wyniki naborów wniosków

Harmonogram naborów wniosków na rok 2020

02.04.2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Europejski Fundusz Społeczny Harmonogram naborów wniosków Nabory wniosków Prawo i dokumenty

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach działania 1.5

02.04.2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Wyniki naborów wniosków Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Wyniki naborów wniosków

ZMIANA TERMINU Aktualizacja Regulaminu Konkursu oraz harmonogramu przeprowadzenia etapów oceny i wyboru wniosków do dofinansowania w ramach Działania 8.6

01.04.2020 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zmiany Regulaminu konkursu Zmiany terminu Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zmiany Regulaminu konkursu Zmiany terminu

Ogłoszenie konkursu w ramach Działania 7.6

01.04.2020 Europejski Fundusz Społeczny Harmonogram naborów wniosków Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wydarzenia Europejski Fundusz Społeczny Harmonogram naborów wniosków Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wydarzenia

Strony