Dostępne 1485 wiadomości ze wszystkich kategorii

Zmiana Regulaminu naboru dla Działania 2.1

02.08.2019 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Zmiany Regulaminu konkursu Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Zmiany Regulaminu konkursu

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Regionalnego - wersja 39.0

02.08.2019 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Europejski Fundusz Społeczny Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Regionalnego

Działanie 8.10 – Udostępnienie listy sprawdzającej

31.07.2019 Europejski Fundusz Społeczny Harmonogram naborów wniosków Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Europejski Fundusz Społeczny Harmonogram naborów wniosków Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Zakończenie naboru wniosków w ramach Działania 7.2

31.07.2019 Europejski Fundusz Społeczny Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków Europejski Fundusz Społeczny Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 2.4

29.07.2019 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Wyniki naborów wniosków Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Wyniki naborów wniosków

Skrócone godziny pracy Lokalnego Punktu Informacyjnego w Pyrzycach

29.07.2019 Biuletyn Informacyjny Programu Regionalnego Zmiany terminu Biuletyn Informacyjny Programu Regionalnego Zmiany terminu

Skrócone godziny pracy Lokalnego Punktu Informacyjnego w Pyrzycach

26.07.2019 Biuletyn Informacyjny Programu Regionalnego Zmiany terminu Biuletyn Informacyjny Programu Regionalnego Zmiany terminu

Strony