Dostępne 1390 wiadomości ze wszystkich kategorii

Pomorze Zachodnie wspiera branżę stoczniową

12.04.2019 Wydarzenia Wydarzenia

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Regionalnego - wersja 36.0

08.04.2019 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Europejski Fundusz Społeczny Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Regionalnego

Komunikat dla Wnioskodawców z działania 1.5 (konkurs dla sektora turystycznego).

08.04.2019 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym dla Działania 6.1

08.04.2019 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Ińsko z nowymi atrakcjami. Widok z 30 m!

05.04.2019 Wydarzenia Wydarzenia

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 7.6, typ 2

04.04.2019 Europejski Fundusz Społeczny Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków Europejski Fundusz Społeczny Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków

Strony