Dostępne 2184 wiadomości ze wszystkich kategorii

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Regionalnego - wersja 58.0

01.09.2021 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Europejski Fundusz Społeczny Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Regionalnego

Ogłoszenie naboru w ramach działania 4.1 Dziedzictwo kulturowe

30.08.2021 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Nabory wniosków Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Nabory wniosków

Ogłoszenie naboru w ramach działania 1.10 Tworzenie i rozbudowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego

30.08.2021 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Nabory wniosków Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Nabory wniosków

Ogłoszenie naboru w ramach działania 1.3 Rozwój publicznej infrastruktury badawczej

30.08.2021 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Nabory wniosków Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Nabory wniosków

Konkurs filmowy „Nakręceni EFS-em”

30.08.2021 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wydarzenia Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wydarzenia

Zaktualizowana Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach działania 1.7

27.08.2021 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Wyniki naborów wniosków Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Wyniki naborów wniosków

Region bardziej zielony. Więcej drzew, aktywności społecznej i działań dla środowiska

26.08.2021 Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027

Regionalne Centrum Kryzysowe w Kołobrzegu otwarte

26.08.2021 Wydarzenia Wydarzenia

Strony