Dostępne 1790 wiadomości ze wszystkich kategorii

Przybędzie Trasy Pojezierzy Zachodnich

01.04.2020 Wydarzenia Wydarzenia

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 8.8

01.04.2020 Europejski Fundusz Społeczny Koszalińsko - Kołobrzesko - Białogardzki Obszar Funkcjonalny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Europejski Fundusz Społeczny Koszalińsko - Kołobrzesko - Białogardzki Obszar Funkcjonalny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

W dniach od 1 kwietnia do 3 kwietnia kontakt telefoniczny z Lokalnym Punktem Informacyjnym w Szczecinku wyłącznie za pomocą numeru telefonu komórkowego.

31.03.2020 Biuletyn Informacyjny Programu Regionalnego Harmonogram naborów wniosków Nabory wniosków Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Regionalnego Szkolenia i konferencje Wydarzenia Zmiany terminu Biuletyn Informacyjny Programu Regionalnego Harmonogram naborów wniosków Nabory wniosków Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Regionalnego Szkolenia i konferencje Wydarzenia Zmiany terminu

Zmienione godziny pracy w Lokalnym Punkcie Informacyjnym w Pyrzycach

26.03.2020 Biuletyn Informacyjny Programu Regionalnego Nabory wniosków Wydarzenia Zmiany terminu Biuletyn Informacyjny Programu Regionalnego Nabory wniosków Wydarzenia Zmiany terminu

Aktualizacja listy projektów które zostały wybrane do dofinansowania w ramach Działania 8.6

25.03.2020 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków

Zmiany w Programie Regionalnym zatwierdzone

23.03.2020 Wydarzenia Wydarzenia

Lista wniosków zakwalifikowanych do II fazy oceny merytorycznej w ramach dla Działania 8.7

20.03.2020 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Szczeciński Obszar Metropolitalny Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Zmiany Regulaminu konkursu Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Szczeciński Obszar Metropolitalny Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Zmiany Regulaminu konkursu

Aktualizacja Regulaminu konkursu dla Działania 7.2

20.03.2020 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zmiany Regulaminu konkursu Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zmiany Regulaminu konkursu

Strony