Dostępne 1557 wiadomości ze wszystkich kategorii

Aktualizacja Ogólnych zasad udzielania wsparcia na tworzenie miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej

20.09.2019 Europejski Fundusz Społeczny Prawo i dokumenty Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Europejski Fundusz Społeczny Prawo i dokumenty Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Lista projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania dla Działania 8.6

20.09.2019 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Regionalnego - wersja 40.0

19.09.2019 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Europejski Fundusz Społeczny Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Regionalnego

Szanse i wyzwania w nowej perspektywie unijnej 2021-2027 - Konferencja ZIT KKBOF

13.09.2019 Wydarzenia Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Wydarzenia Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru dla Działania 1.16

11.09.2019 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Wyniki naborów wniosków Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Wyniki naborów wniosków

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach I rundy naboru dla Działania 1.1

11.09.2019 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Wyniki naborów wniosków Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Wyniki naborów wniosków

Strony