Dostępne 1485 wiadomości ze wszystkich kategorii

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 1.5

11.07.2019 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Wyniki naborów wniosków Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Wyniki naborów wniosków

Ogólne zasady udzielania wsparcia na tworzenie miejsc pracy w ramach Działania 7.3

10.07.2019 Europejski Fundusz Społeczny Prawo i dokumenty Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Europejski Fundusz Społeczny Prawo i dokumenty Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Regionalnego - wersja 38.0

04.07.2019 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Europejski Fundusz Społeczny Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Regionalnego

Zastrzyk finansowy dla strażaków z Grzmiącej

03.07.2019 Wydarzenia Wydarzenia

Aktualizacja Regulaminu naboru dla Działania 7.3

03.07.2019 Europejski Fundusz Społeczny Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zmiany Regulaminu konkursu Europejski Fundusz Społeczny Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zmiany Regulaminu konkursu

OSP w Baniach wymieni wysłużonego jelcza

02.07.2019 Wydarzenia Wydarzenia

Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach Działania 7.6, typ 1

01.07.2019 Europejski Fundusz Społeczny Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków Europejski Fundusz Społeczny Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków

Strony