Dostępne 1790 wiadomości ze wszystkich kategorii

Uwaga! Sekretariat Komitetu Monitorującego pracuje zdalnie

19.03.2020 Komitet Monitorujacy Komitet Monitorujacy

Aktualizacja Regulaminu konkursu dla Działania 7.2

17.03.2020 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zmiany Regulaminu konkursu Zmiany terminu Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zmiany Regulaminu konkursu Zmiany terminu

WAŻNE! Informacja dotycząca konkursów w ramach Działania 7.7

17.03.2020 Europejski Fundusz Społeczny Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Europejski Fundusz Społeczny Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Strony