Dostępne 2184 wiadomości ze wszystkich kategorii

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Regionalnego - wersja 57.0

23.07.2021 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Europejski Fundusz Społeczny Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Regionalnego

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 1.5 (Turystyka)

16.07.2021 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Wyniki naborów wniosków Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Wyniki naborów wniosków

Zaktualizowana Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 1.6

16.07.2021 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Wyniki naborów wniosków Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Wyniki naborów wniosków

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 1.5

16.07.2021 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Wyniki naborów wniosków Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Wyniki naborów wniosków

Ponowne wezwanie w ramach Działania 7.6 - typ 5

06.07.2021 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zmiany terminu Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zmiany terminu

Harmonogram naboru wniosków na rok 2021

01.07.2021 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Europejski Fundusz Społeczny Harmonogram naborów wniosków Nabory wniosków Prawo i dokumenty

Strony