Dostępne 1790 wiadomości ze wszystkich kategorii

Unijne środki na rewitalizację w Myśliborzu

17.03.2020 Wydarzenia Wydarzenia

Historyczny moment dla Teatru Polskiego w Szczecinie

16.03.2020 Wydarzenia Wydarzenia

Uwaga! Lokalny Punkt Informacyjny w Gryficach od dziś wprowadza pracę zdalną.

16.03.2020 Biuletyn Informacyjny Programu Regionalnego Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Europejski Fundusz Społeczny Biuletyn Informacyjny Programu Regionalnego Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Europejski Fundusz Społeczny

Aktualizacja Regulaminu Konkursu oraz harmonogramu przeprowadzenia etapów oceny i wyboru wniosków do dofinansowania w ramach Działania 8.6

13.03.2020 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zmiany Regulaminu konkursu Zmiany terminu Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zmiany Regulaminu konkursu Zmiany terminu

Uwaga! Zawieszone konsultacje bezpośrednie w Sieci Punktów Informacyjnych w województwie zachodniopomorskim

13.03.2020 Biuletyn Informacyjny Programu Regionalnego Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Europejski Fundusz Społeczny Biuletyn Informacyjny Programu Regionalnego Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Europejski Fundusz Społeczny

Lista projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów i zostały wybrane do dofinansowania w ramach Działania 8.1

12.03.2020 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków

Strony