Dostępne 1787 wiadomości ze wszystkich kategorii

Aktualizacja Regulaminu naboru w ramach Działania 4.9 tryb pozakonkursowy

11.03.2020 Zmiany Regulaminu konkursu Zmiany Regulaminu konkursu

Lista sprawdzająca dla Projektodawcy w ramach Działania 7.2

09.03.2020 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Ogłoszenie konkursu w ramach Działania 1.13

09.03.2020 Nabory wniosków Nabory wniosków

Aktualizacja regulaminu naboru w ramach Działania 5.4

05.03.2020 Zmiany Regulaminu konkursu Zmiany Regulaminu konkursu

Aktualizacja regulaminu naboru w ramach Działania 5.1

05.03.2020 Zmiany Regulaminu konkursu Zmiany Regulaminu konkursu

Aktualizacja regulaminu naboru w ramach Działania 2.3

05.03.2020 Zmiany Regulaminu konkursu Zmiany Regulaminu konkursu

Strony