Instytucja Pośrednicząca Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych – Gmina Miasto Koszalin zaprasza do udziału w konsultacjach założeń Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego.

Celem opracowywanego Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej jest m.in.:

  • określenie potrzeb transportowych i komunikacyjnych mieszkańców obszaru KKBOF,
  • poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  • poprawa wydajności i efektywności transportu osób i towarów,
  • redukcja gazów cieplarnianych oraz zużycia energii,
  • promocja ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów,
  • poprawa jakości życia mieszkańców,
  • wzrost atrakcyjności obszaru KKBOF.

Bezpośredni głos mieszkańców, którzy poruszają się zarówno pieszo jak i rowerem, samochodem czy komunikacją publiczną jest bardzo cenny w procesie tworzenia dokumentu.

Konsultacje przedmiotowego dokumentu trwać będą do 17 sierpnia br. 

Państwa uwagi i opinie na temat PZMM prosimy przedstawiać na załączonym formularzu zgłaszania uwag, który należy przesłać na adres renata.szott@um.koszalin.pl lub przynieść osobiście do Biura ZIT KKBOF mieszczącego się przy ul. Zwycięstwa 42 (pokój 212, 213, II piętro), Koszalin w godzinach:

9.00-17.00 - poniedziałek

7.15 – 15.15 - od wtorku do piątku

W przypadku pytań czy wątpliwości dotyczących Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej można również kontaktować się bezpośrednio z pracownikiem Biura ZIT KKBOF:

Renata Szott, nr. telefonu 94 34 83 913

Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych