Uchwałą Nr 1026/2016 z 29 czerwca 2016 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego pozytywnie zaopiniował Strategię Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Koszalińsko – Kołobrzesko – Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego, podstawowy dokument wyznaczający ramy dla wdrożenia mechanizmu ZIT na terenie Koszalińsko – Kołobrzesko – Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego. Strategia ZIT KKBOF uzyskała również pozytywną opinię Ministerstwa Rozwoju.