Uchwałą Nr 644/2016 z 26 kwietnia 2016 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego pozytywnie zaopiniował Strategię Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, podstawowy dokument wyznaczający ramy dla wdrożenia mechanizmu ZIT na terenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. Strategia ZIT SOM uzyskała również pozytywną opinię Ministerstwa Rozwoju.